Bekende gebouwen in Alkmaar van architect Abe Bonnema

 

KunstNetTV maakte in 2002 een filmportret over architect Abe Bonnema. In Alkmaar zijn veel gebouwen van zijn hand te vinden, onder andere de Huisvuilcentrale, het in de volksmond bekende Indianendorp en het Alkmaarse stadskantoor. Toonaangevende architectuur van een architect die niet alleen in Nederland bekendheid genoot.

Abe Bonnema (1926-2001) studeerde bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft. Na zijn studie begon hij in Leeuwarden een bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening. Later verplaatste hij zijn bedrijf naar zijn woonplaats Hardegarijp. Architect en functionalist Abe Bonnema hield zich bezig met woningbouwprojecten. De laatste twintig jaar bouwde hij vooral grote kantoorgebouwen. Deze gebouwen waren voor hem gebruiksartikelen die moesten voldoen aan de eisen van de gebruiker. De vorm komt voort uit de functie en de kleur contrasteert het meest met de directe omgeving. Tijdens zijn leven ontving Abe Bonnema diverse architectuurprijzen. In diverse grote (internationale) musea vonden exposities over zijn werk plaats. Sinds 2013 wordt tweejaarlijks de Abe Bonnemaprijs voor architectuur uitgereikt om zijn gedachtegoed in ere te houden.